🌎Website: https://tokensale.cryptonity.io
📜Whitepaper: https://tokensale.cryptonity.io/storage/Whitepaper_EN.pdf

—————————————————————-
💰List Airdrop Tuyển Chọn: https://docs.google.com/document/d/1yIg8kpQJEur70J0SHlNWEJMKiuH-FkjuJeDPhgMLyHQ/edit?usp=sharing
—————————————————————-
🌟Link đăng kí sàn giao dịch, Platform đầu tư:

Houbi: http://bit.ly/2LemrxB
Binance: http://bit.ly/2H8Yp4E
Kucoin: http://bit.ly/2L6Aw3t
Hotbit: http://bit.ly/2viqcvo
Coinex: http://bit.ly/2LXKiWZ

Aliniex: http://bit.ly/2HbuBEd (giao dịch nhanh, không cần KYC)

Tokeneed: http://bit.ly/2vLQYzT
—————————————————————-
📒My information:
Bitcointalk username: Agains
Bitcointalk link:
https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1779094
Twitter: https://twitter.com/dongat25
ETH address: 0xBEaa1C40b4a6fcf37679D39251Cd0eD3129844F0

—————————————————————-
Video chỉ mang tính chất thông tin không phải là lời khuyên đầu tư !

Website: https://tokensale.cryptonity.io/en
Telegram: https://t.me/CryptonityExchange
ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5005070

Bitcointalk username : cryptonerdd
Bitcointalk Profile Link : https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2391833

Breaking U.S. Market News, Forex and Cryptocurrency Steve Rich FX TVClose